Teknisk förvaltning

Vi är ett företag som tycker det är viktigt med välskötta fastigheter, både för de boende och för dess besökande. Vi kan erbjuda er just den servicegrad ni önskar, vare sig det gäller ett par timmar i veckan eller total fastighetsservice.

Vi erbjuder även en vicevärdstjänst som fungerar som en länk mellan er, hyresgästen och fastighetsskötaren. Vicevärden kan ta emot och administrera felanmälan, sköta kontakt med entreprenörer och myndigheter. Tjänsten skräddarsys givetvis efter era önskemål.

Vi upprättar och uppdaterar underhållsplaner och hjälper er med ert systematiska brandskyddsarbete.

Vi utför allt inom fastighetsservice, såsom
  • Inre- och yttre skötsel
  • Reprationer
  • Städning
  • Underhåll
  • Snöröjning
  • Grönyteskötsel
  • Full Service
  • Jourservice
  • ..med mera