Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning till både bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfällig­hetsföreningar. Våra tjänster innefattar allt inom ekonomisk förvaltning till tjänster specifikt utformade för bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss gärna för vidare information eller för en offert.

  • Löpande bokföring, bokslut & årsredovisning
  • Kund & leverantörsreskontra
  • Leverantörsfakturor och betalningar
  • Skatter och deklarationer
  • Löne- och arvodesadministration
  • Lägenhets- och medlemsförteckning
  • Avgifts- och hyresavisering, betalningspåminnelser, krav- och inkassohantering
  • Överlåtelser och panter
  • Hantering av klientmedel
  • Budgetering